Järnvägen tar oss ut i Europa
Järnvägsbyggandet har i dag satt fart på allvar i hela Europa, dels beroende på den totalt sett ökande trafiken inom hela Europa, dels beroende på de öppnare gränserna inom EU.
Vossloh Nordic Switch Systems AB producerar i dag spårväxlar till järnvägen, men företaget har en gammal historia. Det var från början ett SJ-företag med säte i Örebro, som efter bolagiseringen 1991 blev en del av SJ:s dotterbolag TGOJ. TGOJ sålde därefter huvuddelen av avdelningen till ett franskt bolag, Cogifer Nordic, som i sin tur blev uppköpt av Vossloh. År 2004 bildades det nya bolaget Vossloh Nordic Switch Systems AB sedan man också köpt bolaget SRS i Ystad.
Vossloh tillverkar i dag spårväxlar för Sverige, Norge och delar av Danmark. Dessutom levereras en del till Turkiet och Japan. Växlarna monteras ihop och transporteras ut på speciella järnvägstransportvagnar för att därefter installeras av entreprenörer.
Förutom spårväxlar säljer man också andra produkter för järnvägsspår, till exempel kontaktledningsmaterial och tillfälliga spår för att transportera ut material vid bygge av bland annat järnvägstunnlar. Ett område som Vossloh är väldigt stora på internationellt, där man har ett stort antal dotterbolag världen över.

Enligt Owe Öhrling har järnvägsbyggandet i dag satt igång på allvar efter en lång down-period.
- Trafiken ökar generellt sett i dag så spåren och vägarna räcker helt enkelt inte till längre, berättar Owe. Dessutom vill man av miljöskäl helst komma ifrån vägen till järnvägen. Stora byggen i dag är citytunneln i Malmö, Hallandsåsen, citybanan i Stockholm samt Botniabanan. Satsningen på järnvägen från år 2006 till år 2015 är 141 miljarder, så det är ett av Sveriges största byggobjekt just nu, berättar Owe.
Utvecklingen inom järnvägen handlar i dag om att kunna köra både fort och med tung trafik. Dessutom vill man gärna bredda lasten. Man vill också ha järnvägar som möjliggör att köra mellan nationsgränserna till skillnad mot tidigare när varje land satte stopp vid sin egen gräns.
- Historiskt byggde man järnvägen för att säkerställa sitt eget land och att inga andra länder skulle kunna ta sig in den vägen i krigstid, förklarar Owe. Det innebär att signalsystem och elsystem är väldigt lokala, men i och med EU så vill man att tågen ska kunna fortsätta mellan de olika länderna utan tågbyte. Så i dag satsar man stort i hela Europa just på utbyggnad av järnvägarna.
När det gäller godstrafiken är järnvägen helt överlägsen flyget och i dag håller man dessutom på att utveckla godsvagnar som ska kunna ta ombord hela lastbilen på ett smidigt sätt.

Enligt Owe ser framtiden för Vosloh Nordic väldigt ljus ut, dels beroende på de satsningar på produktutveckling man gör inom olika delar och dels beroende på att man just nu tittar på ett recycling-system där man tar vara på och återvinner gamla växlar. Tillsammans med den allmänt ökade satsningen på utbyggnad av järnvägen innebär det för företaget stora framtidsmöjligheter.
- Våra produkter är dessutom konkurrenskraftiga beroende på hög kompetens, bra kvalitet och ett bra pris, tillägger Owe.
I år räknar företaget med att expandera 25 procent och de kommande två åren mellan 10 och 15 procent

Vossloh Nordic Switch

Bransch:
Tillverkande Industri / Tillverkning

Telefon: 0411-564100
Fax: 0411-564199


Email:
vn.ystad@vn.vossloh.com

Hemsida:
www.vosslohnordic.com

Adress:
Vossloh Nordic Switch
Box 1512
27100 Ystad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN